+48 609 383 416 kmpodkarpacie@gmail.com
techniki interwencji

Kurs techniki i taktyki interwencji składa się z 3 modułów:

I / Prowadzenie interwencji przy użyciu pałki teleskopowej oraz wielofunkcyjnej pałki typu TONFA.

II / Kajdankowanie podczas interwencji.

III / Wykorzystanie broni krótkiej podczas interwencji. Przeprowadzenie  interwencji  w zespołach.

Każdy moduł kończy się egzaminem, w przypadku jego pozytywnego zdania uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat w dwóch językach.

Do modułu pierwszego mogą przystąpić wszyscy, niezależnie od posiadanych umiejętności. Kolejne moduły są otwarte TYLKO dla uczestników modułu niższego.

Szkolenie w każdym z modułów ma charakter praktyczny oraz teoretyczny (w zakresie aspektów prawnych związanych z tematyką danego szkolenia).

niedziela, 19. stycznia 2020

Valid XHTML & CSS